Ukončení příjmu žádostí do 14. výzvy Eurostars-2

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 3 září, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 14. výzvy Eurostars-2

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
3 září, 2020

000000

Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkumnou a vývojovou činnost spolufinancováním jejich nadnárodních či přeshraničních tržně orientovaných výzkumných projektů tím, že jim poskytne potřebný právní a organizační rámec. Řešení projektů je zaměřeno na vývoj nových výrobků, technologických procesů a služeb. Program umožňuje zvýšit dostupnost, účinnost a účelnost veřejného financování malých a středních podniků v Evropě. Může se jednat také o podniky, které nemají předchozí zkušenosti s mezinárodními projekty výzkumu a vývoje.

Termín uzávěrky: 3. 9. 2020

Do programu Eurostars 2 je nyní zapojeno 33 členských zemí programu EUREKA:Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

Zdroj: MŠMT