Ukončení příjmu přihlášek do soutěže Ceny Wernera von Siemense

Soutěž

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 listopadu, 2020
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu přihlášek do soutěže Ceny Wernera von Siemense

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
30 listopadu, 2020

000000

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. V průběhu uplynulých 22 let si finanční odměny ve výši 12,5 mil. Kč rozdělilo celkem 389 oceněných mladých vědců, studentů a pedagogů technických, přírodovědných a medicínských oborů. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 830 000,- Kč. V kategoriích nejlepší diplomová a disertační práce budou spolu se studenty oceněni i vedoucí prací.

Vyhlašované kategorie:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým) 2. Nejlepší pedagogický pracovník 3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce) 4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + vedoucí práce) 5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia) 6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč. Více informací o soutěži na webu ZDE. Zdroj: TA ČR