Ukončení příjmu předběžných žádostí do BiodivRestore Call 2020

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 7 prosince, 2020
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu předběžných žádostí do BiodivRestore Call 2020

Mezinárodní

Pondělí, 12AM to 11PM
7 prosince, 2020

000000

BiodivRestore Call 2020 je nová mezinárodní výzva ERA-NET Cofund z oblasti životního prostředí, kterou společně vyhlašuje strategická síť BiodivERsA a Water JPI. Cílem je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

Termín vyhlášení: 5. 10. 2020
Podání pre-proposals nejpozději do: 7. 12. 2020

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Země, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko

Více o výzvě také zde.

Zdroj: TA ČR