Ukončení příjmu předběžných návrhů do výzev projektu HBP

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 16 září, 2020
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu předběžných návrhů do výzev projektu HBP

Mezinárodní

Středa, 12AM to 11PM
16 září, 2020

000000

Projekt Human Brain Project (HBP) zveřejnil čtyři výzvy k vyjádření zájmu o nové projekty, které přímo přispívají k rozvoji výzkumné infrastruktury eBRAINS. Nové projekty by měly též rozšiřovat rozsah aplikace HBP z hlediska inovací, neurověd a klinického výzkumu:

1) Brain Atlas and simulation engine adapter construction

2) Application of functional architectures supporting advanced cognitive functions to address AI problems of industrial relevance

3) High-level neuro-symbolic processing for guidance of goal-directed behavior

4) Engagement of Industry, SMEs and start-ups.

První tři výzvy jsou otevřeny všem žadatelům (členům i nečlenům HBP), zatímco čtvrté se mohou zúčastnit pouze subjekty, které nejsou součástí HBP. Lhůta pro předložení předběžných návrhů je 16. září 2020 a pro předložení finálních návrhů 16. října 2020. Podrobnosti (texty výzev, podmínky způsobilosti, pravidla hodnocení atd.) jsou k dispozici ZDE nebo na webu HBP po zaregistrování se.

Zdroj: h2020.cz