Ukončení podávání žádostí II výzvy Proof of Concept

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 6 května, 2019
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení podávání žádostí II výzvy Proof of Concept

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
6 května, 2019

000000

Cílem programu a Výzvy Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Příjem Žádostí o podporu probíhá do 6. 5. 2019 (23:59:59 hod.).

Podrobnosti zde.

Zdroj: API