STATUT Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj

Soutěž

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 října, 2018
  • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

STATUT Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj

Národní

All Day
30 října, 2018

000000

Ministerstvo zdravotnictví zveřejní STATUT Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj.

- Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj (dále jen „Cena ministra“) se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji podle § 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“).

Zdroj: MZČR