Školení: Řízení inovací ve firmách

Vzdělávání

Podrobnosti

  • IMPACT HUB Praha
  • 2 listopadu, 2018
  • Pátek, 9AM to 1PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Školení: Řízení inovací ve firmách

IMPACT HUB Praha, Drtinova 10, Praha

Pátek, 9AM to 1PM
2 listopadu, 2018

000000

Specifické školení zaměřené na získání základního povědomí o struktuře a způsobech řízení celého inovačního procesu ve firmě od vzniku nápadu/myšlenky přes zhodnocení jejího potenciálu, způsobech nakládání s životaschopnými inovačními projekty a jejich vývojem a validací až do stádia tržně nebo interně uplatnitelné inovace. Obsahem bude i popis způsobů vytváření proinovační kultury ve firmě, podněcování kreativity a tvořivosti.

Pro přihlášení na tuto akci kontaktujte Josefa Řikovského rikovsky@s-ic.cz, +420 775 250 839.

Zdroj: SIC