Seminář: Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství

Vzdělávání

Podrobnosti

  • COURTYARD BY MARRIOTT
  • 20 dubna, 2020
  • Pondělí, 9AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství

COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, Praha 3

Pondělí, 9AM to 3PM
20 dubna, 2020

000000

Cílem tohoto semináře je přispět ke zvýšení povědomí o ochraně průmyslových práv a obchodního tajemství, jak v podnikatelské sféře, tak i v oblasti výzkumu a vývoje. Účastníci semináře získají konkrétní praktické poznatky ohledně specifikace jednotlivých průmyslových práv a obchodního tajemství a možnostech jejich ochrany, a to jak v rámci veřejných výzkumných organizací, tak i v podnikatelské sféře. Těžiště tohoto semináře pak spočívá ve způsobech efektivního vymáhání těchto práv v případě jejich porušení, zejména obchodního tajemství. Chybět nebude aktuální judikatura, ani praktické příklady a případová studie porušení práv k obchodnímu tajemství v České republice.

Podrobnosti zde.

Zdroj: beck.cz