Seminář: Vnitřní trh eu z pohledu malých a středních podniků

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Radnice města Ostravy
  • 25 března, 2019
  • Pondělí, 9AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Vnitřní trh eu z pohledu malých a středních podniků

Radnice města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava

Pondělí, 9AM to 2PM
25 března, 2019

000000

Představení možných řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu českých podnikatelů. Mezi tématy nebude chybět přeshraniční poskytování služeb, vysílání pracovníků a také informace o aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu.

Program

08:45–09:00 - Registrace

09:00–09:30 - Přeshraniční poskytování služeb v německy mluvících zemích rizika a příležitosti nejčastější problémy poskytovatelů služeb v německy mluvících zemích se specifickým zaměřením
na sektor stavebnictví a řemeslníky – Mgr. Martin Bednář, LL.M., ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, MPO

09:30–09:45 - Představení aktivit a služeb MPO pro podnikatele na vnitřním trhu EU SOLVIT,
ProCoP, JKM, Jednotná digitální brána Mgr. et. Mgr. Jan Poruba, vedoucí oddělení vnitřního trhu a služeb, MPO

09:45–10:45 - Příběhy z praxe na vnitřním trhu EU - Navinko, s.r.o. a další (bude doplněno)

10:45–11:00 - Přestávka

11:00-11:30 - Budoucnost vnitřního trhu pro malé a střední podniky Milan Chromík, MSc., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

11:30-12:00 - Možnosti financování pro malé a střední podniky Mgr. Irena Bartoňová Pálková, Viceprezidentka Hospodářské komory ČR

12:00–12:30 - Oběd

12:30–13:00 - Vysílání pracovníků v rámci EU – současný stav (tipy a nejčastější problémy, RNDr. Jitka Ryšavá, Enterprise Europe Network)

13:00–13:30 - Vysílání pracovníků v rámci EU – výhled do budoucna (revize směrnice o vysílání pracovníků, JUDr. Miroslav Fuchs, MPSV)

13:30–14:00 - Závěrečná diskuze, networking

Zdroj: CzechInvest