Seminář: Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky

Vzdělávání

Podrobnosti

  • BVV
  • 10 října, 2019
  • Čtvrtek, 9AM to 12PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky

BVV, Výstaviště 1, Brno

Čtvrtek, 9AM to 12PM
10 října, 2019

000000

Seminář probíhá během Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Kladete si otázku jaké materiály jsou udržitelné? Chcete snížit stopu, kterou výroba vašich produktů zanechává na životním prostředí? Zajímají vás materiálové a technologické inovace, které mohou odpady přeměnit na hodnotné zdroje?

Seminář nejprve stručně uvede základní rámec environmentálních dopadů výroby a následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií poukáže na možnosti, jak tyto dopady snižovat za použití principů cirkulární ekonomiky.

Cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. Důkazů poukazujících na neudržitelnost současného přetíženého modelu neustále přibývá a není možné před nimi nadále zavírat oči. Seminář, zaměřený na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky tak představuje slibný koncept, který by z této situace mohl poskytnout východisko. Je určen především pro designéry, výrobce a další kreativce, jejichž zapojení do přechodu na cirkulární ekonomiku je zásadní, jelikož mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů a tím zlepšit jejich internacionalizaci.

Zdroj: CzechTrade