Seminář: Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky

Vzdělávání

Podrobnosti

  • matériO Prague
  • 19 května, 2020
  • Úterý, 9AM to 12PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky

matériO Prague, Říčanova 19, Praha 6

Úterý, 9AM to 12PM
19 května, 2020

000000

Kladete si otázku jaké materiály jsou udržitelné? Chcete snížit stopu, kterou výroba vašich produktů zanechává na životním prostředí? Zajímají vás materiálové a technologické inovace, které mohou odpady přeměnit na hodnotné zdroje?

Nejprve stručně uvedeme základní rámec environmentálních dopadů výroby a následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií poukáže me na možnosti, jak tyto dopady snižovat za použití principů cirkulární ekonomiky.

Víme totiž, že cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. Důkazů poukazujících na neudržitelnost současného přetíženého modelu neustále přibývá a není možné před nimi nadále zavírat oči. Seminář, zaměřený na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky tak představuje slibný koncept, který by z této situace mohl poskytnout východisko. Je určen především pro designéry, výrobce a další kreativce, jejichž zapojení do přechodu na cirkulární ekonomiku je zásadní, jelikož mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů a tím zlepšit jejich internacionalizaci.

Program zde.

Zdroj: CzechTrade