Seminář pro příjemce OP VVV – Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Harfa Office Park
  • 17 prosince, 2019
  • Úterý, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář pro příjemce OP VVV – Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha

Úterý, 9AM to 4PM
17 prosince, 2019

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.

Semináře jsou určeny pro příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, ve Výzvě č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.

Cílem semináře je seznámit účastníky s realizační fází projektů, problematikou zpráv o realizaci a žádostí o platbu, změnovým řízením, veřejnými zakázkami a adekvátními moduly IS KP 2014+.

Seminář je přednostně určen pro zástupce příjemců finanční podpory v rámci této výzvy, popř. jejich partnerů, a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 2 zástupců za 1 projekt.
Podrobnosti k semináři zde.

Zdroj: OP VVV