Seminář: Ochrana know-how a obchodního tajemství v kontextu nekalých soutěžních praktik

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Úřad průmyslového vlastnictví
  • 23 dubna, 2020
  • Čtvrtek, 10AM to 1PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Ochrana know-how a obchodního tajemství v kontextu nekalých soutěžních praktik

Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6

Čtvrtek, 10AM to 1PM
23 dubna, 2020

000000

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví dovoluje pozvat k účasti na semináři "Ochrana know-how a obchodního tajemství v kontextu nekalých soutěžních praktik".

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi ochrany vědomostního potenciálu českých podniků a výzkumných pracovišť z hlediska jejich know-how a obchodního tajemství. Těžiště semináře spočívá v možnostech právní ochrany a úspěšného vymáhání těchto práv případě jejich porušení. Součástí semináře jsou i praktické příklady, aktuální judikatura a případová studie porušování know-how v České republice.

Cílovou skupinou jsou členové pracovních či realizačních týmů projektu v oblasti vědy, výzkumu a inovací, právníci, patentoví zástupci, advokáti, advokátní koncipienti a další zájemci o tuto oblast.

Přihlášku najdete zde.

Zdroj: ÚPV