Seminář k osobním nákladům v projektech H2020 - Pardubice

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Univerzita Pardubice
  • 26 června, 2019
  • Středa, 10AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář k osobním nákladům v projektech H2020 - Pardubice

nám. Čs. legií 565, Pardubice

Středa, 10AM to 4PM
26 června, 2019

000000

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, Univerzitou Pardubice a Vysokým učením technickým v Brně si vás dovolují pozvat na interaktivní semináře "Osobní náklady v projektech H2020".

Cílem semináře je seznámit příjemce i auditory se specifickými pravidly programu Horizont 2020 (typy projektů RIA, IA, CSA, ERC), které Evropská komise (EK) definuje pro výpočet výše uznatelných osobních nákladů pro účely finančního reportování.
Seminář se zaměří na aktuální pravidla vycházející z textu Modelové grantové dohody (MGA, verze 4.0 z února 2017), kdy EK začala rozlišovat mezi dvěma způsoby odměňování pracovníků – projektových a neprojektových.

Dovolujeme si Vás upozornit, že není možné akce živě streamovat ani nahrávat.

Pozvánka a program

Zdroj: tc.cz