Seminář k 1. Veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Technologická agentura TA ČR
  • 13 května, 2019
  • Pondělí, 10AM to 12PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář k 1. Veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Pondělí, 10AM to 12PM
13 května, 2019

000000

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejména s koncepcí a specifiky Programu GAMA 2, podprogram 1, s podmínkami veřejné soutěže, se způsobem hodnocení a dalšími informacemi, které jim mohou pomoci při vyplňování návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Způsobilými uchazeči v této veřejné soutěži mohou být pouze výzkumné organizace.

Na seminář k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1 se můžete přihlásit zde.

Zdroj: TA ČR