Recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj

Vzdělávání

Podrobnosti

 • DAIKIN
 • 28 června, 2022
 • Úterý, 9AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj

DAIKIN - U Nové Hospody 1155/1, Plzeň – Skvrňany

Úterý, 9AM to 2PM
28 června, 2022

000000

Svaz průmyslu a dopravy ČR Vás spolu se společností DAIKIN zve na semniář: Recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj. Seminář bude spojen s exkurzí do firmy DAIKIN v Plzni..

Program

09:00 – 9:10      Zahájení a úvodní slovo organizátora akce – P. Jonák, Svaz průmyslu a dopravy ČR

09:10 – 9:20      Představení firmy DAIKIN – J. Voch, Daikin Industries Czech Republic

09:20 – 11:00    Příspěvky hostů

 1. DAIKIN – Recyklace a regenerace chladiva v souvislosti s cirkulární ekonomikou, T. Habel
 2. MŽP – Legislativní rámec a plány k rozvoji cirkulární ekonomiky, V. Kotrč
 3. SFŽP – Nástroje podpory rozvoje recyklace, J. Manhart
 4. MPO – Role MPO v podpoře recyklace, možnosti dotační podpory, P. Kulhánková, P. Zdeněk
 5. TAČR – Nástroje podpory výzkumu, inovací M. Kuželková. Představení projektu „POLYBET – Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu“, J. John
 6. SCHP ČR – Chemická recyklace a krátké video s ukázkou termochemického využití odpadů, J. Suchý
 7. CYRKL – Digitální odpadové tržiště, V. Pilnáček
 8. ASOCIACE RECYKLÁTORŮ ELEKTROODPADU – Příklady recyklace v oblasti elektroodpadu, A. Šrámek
 9. DELOITTE – Udržitelnost jako transformační impulz, T. Babáček

11:00 – 12:00    Diskuzeúčastníci se budou moci aktivně zapojit, jak sdílením příkladů svých aktivit, tak možností vznést dotazy směrem na instituce

12:00 – 12:45    Oběd

12:45 – 14:00    Exkurze

14:00 – 14:15    Závěr   

Registrujte se přes online formulář.

Zdroj: spcr.cz