Přednáška: Léčiva v životním prostředí rostlin

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Univerzitní campus Bohunice
  • 11 září, 2019
  • Středa, 3PM to 5PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Přednáška: Léčiva v životním prostředí rostlin

Univerzitní campus Bohunice, pavilon CEITEC, Brno

Středa, 3PM to 5PM
11 září, 2019

000000

Na znečištění životního prostředí se v současné době podílejí vedle klasických polutantů (toxické kovy, pesticidy…) i humánní a veterinární léčiva, která nejsou v čistírnách odpadních vod zcela degradována a obohacují tak odpadní vody a kaly, využívané jako hnojiva nebo na závlahu. Na rozdíl od účinku na živočichy, jejich vliv na rostliny není dosud prakticky znám. Přitom rostliny mají nezastupitelnou roli v potravním a potravinovém řetězci i funkci ekosystémů.
Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity zve na přednášku o tomto zásadním tématu. Nabídne spolupráci a prozradí mnohem více.

Zdroj: ctt.muni