Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP012 „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“

Ostatní

Podrobnosti

  • Technologická agentura TA ČR
  • 6 října, 2020
  • Úterý, 1PM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP012 „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Úterý, 1PM to 4PM
6 října, 2020

000000

Dne 6. října 2020 se v sídle Technologické agentury ČR uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MŽP k projektu TITXMZP012 s názvem „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt bude podpořen Programem BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace.
Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

 

  • v rámci výzkumu ověřit a vyhodnotit míru vlivu světelného znečištění na volně žijící živočichy, ekosystémy jejichž jsou součástí a krajinný ráz. Bude zvažována zejména intenzita osvětlení, teplota chromatičnosti světla a směr světelného toku, dále časová distribuce působení aj.,
  • navrhnout metodické rámce pro hodnocení vlivu záměrů, které jsou zdroji světelného znečištění na výše uvedené chráněné zájmy, a to ve vazbě na § 67 zák. 114/1992 Sb. (postup hodnocení, opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů případně stanovení náhradních opatření) a zák.100/2001 Sb.,

 

  • na základě výzkumu vytvořit mapy znázorňující ohrožení chráněných zájmů světelným znečištěním.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Zdroj: TA ČR