Předávání cen v soutěži Chytrá města 2020

Soutěž

Podrobnosti

  • online
  • 11 prosince, 2020
  • Pátek, 1PM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Předávání cen v soutěži Chytrá města 2020

online

Pátek, 1PM to 4PM
11 prosince, 2020

000000

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY.

Přihlášky do soutěže mohli podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.


Vyhlašované kategorie sledují:

  • dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL), 
  • proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  
  •  konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region a 
  •  plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA)

Zdroj: Soutěž Chytrá města