MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy

Vzdělávání

Podrobnosti

  • TC AV ČR
  • 6 října, 2020
  • Úterý, 10AM to 1PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Úterý, 10AM to 1PM
6 října, 2020

000000

Technologické centrum AV ČR vás zve na seminář, který slouží jako úvod do problematiky duševního vlastnictví a nakládání s ním v projektech programu H2020. V průběhu semináře budou poskytnuty základní informace o institutech ochrany duševního vlastnictví, jako jsou patenty, užitné vzory či ochranné známky. Následně se budete věnovat pravidlům H2020 týkajících se nakládání s duševním vlastnictvím.

Dále budou představeny smlouvy, se kterými se mohou účastníci setkat v průběhu přípravy a řešení projektu.

Seminář je pojednán jako úvod do problematiky. Je tedy vhodný pro pracovníky, pro které je práce s pravidly programu H2020 zcela nová, případně si chtějí okruh svých znalostí rozšířit o základní informace z oblasti duševního vlastnictví a smluvních vztahů v H2020.

Oficiální pozvánka s programem je ke stažení zde.

Registrujte se nejpozději do 23. září zde. Účast na semináři vám bude potvrzena nejpozději do 25. září 2020.

Zdroj: tc.cz