Konference Věda a výzkum v boji s pandemií Covid 19

Konference

Podrobnosti

  • Ústav molekulární genetiky AVČR
  • 15 července, 2020
  • Středa, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Konference Věda a výzkum v boji s pandemií Covid 19

Ústav molekulární genetiky AVČR

Středa, 9AM to 4PM
15 července, 2020

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů Vás zve na konferenci „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19“ s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu".

Termín: středa 15. července 2020
Místo: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Registrace k prezenční účasti:
registrační formulář
Virtuální účast:
link pro webstream
Program:
Science Fights the Pandemic program
Kontakt: sciencefightsthepandemic@msmt.cz

Účelem konference je za přítomnosti představitelů české vlády prezentovat význam výzkumné infrastruktury a sektorů vědy a výzkumu v boji se zdravotními a socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění Covid-19.

Prezenční i virtuální účast na konferenci je bezplatná.
Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení.
Kompletní videozáznam konference bude k dispozici v česko-jazyčné a anglicko-jazyčné verzi.