Konference Povinnosti v podnikové ekologii 2020

Konference

Podrobnosti

  • Top hotel Praha
  • 24 listopadu, 2020
  • Úterý, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Konference Povinnosti v podnikové ekologii 2020

Top hotel, Blažimská 1781/4, Praha

Úterý, 9AM to 4PM
24 listopadu, 2020

000000

Největší tradiční akce pro podnikové ekology. 5. ročník konference přinese nabitý program, nové odpadové zákony i živý on-line přenos.

Program:

I. panel
Odpady v podniku
Nový odpadový zákon a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii (Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP)

Zákon o výrobcích s ukončenou životností ve vztahu k podnikové ekologii (Mgr. Ing. Ladislav Trylč - MŽP)

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů pohledem podnikové ekologie (Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.)

II. panel
Chemické látky
Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology (Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce)

Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi (Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o)

Nařízení REACH a CLP ve firmě - základní povinnosti (Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.)

III. panel
Cirkulární ekonomika v průmyslu
Stavění mostů mezi státní správou a podnikovou ekologií (Mgr. Vojtěch Pilnáček - Asociace progresivních podnikových ekologů (APPE))

Cirkulární ekonomika v podnikové ekologii (Ing. Cyril Klepek - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.)

Cirkulární dotace v průmyslu (Mgr. Michala Pešková - MIDA Consulting s.r.o.)

IV. panel
Vodohospodářství
Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela z hlediska průmyslu (Jaroslava Nietscheová, prom. práv. - Povodí Vltavy)

Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ aneb jak nakládat s vodami a neporušovat předpisy (Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.)

V. panel
Ovzduší
Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů - návrh možných řešení (Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší)

Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence (Ing. Pavel Machálek - ČHMÚ)

Povinnosti provozovatelů vyplývající z krajských programů na zlepšování kvality ovzduší (Mgr. Ondřej Perlík - Environmental Technologies, s.r.o.)

Zdroj: prumyslovaekologie.cz