Konference: Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území

Konference

Podrobnosti

  • Hotel Olympik Praha
  • 1 října, 2019
  • Úterý, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Konference: Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území

Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha

Úterý, 9AM to 4PM
1 října, 2019

000000

Zelená a modrá infrastruktura by měla být běžnou součástí územních plánů a strategií měst.

Umístění přírodních opatření v zastavěném prostoru je obtížné. Je proto vhodné umět je kombinovat s technickými prvky. Symbióza přírody a techniky hraje důležitou roli při hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území.

Otázkou je, jak se odborníci domluví. Týmová spolupráce dotčených profesí je nezbytná a je poměrně náročným úkolem. Zvlášť s ohledem na vytváření různých koncepcí měst na základě různých dotačních titulů. Územní systém ekologické stability může být v rozporu s Generelem zeleně a i o tom je nutné se bavit.

Konference chce nabídnout dialog a sdílení zkušeností.  Na konferenci uslyšíte odborníky, zastupitele měst i pracovníky úřadů.

Zdroj: bids.cz