končení příjmu žádostí do VII výzvy Programu Aplikace

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 15 ledna, 2021
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

končení příjmu žádostí do VII výzvy Programu Aplikace

Národní

Pátek, 12AM to 11PM
15 ledna, 2021

000000

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.

Dne 14. 12. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Aplikace. Z důvodu aktuální situace související s původními opatřeními a následky epidemie Covid-19 je uVIII. Výzvy programu Aplikace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o jeden měsíc, a to z původního termínu 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Podrobnosti zde.

Zdroj: API