Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje

Konference

Podrobnosti

  • Pařížská 4 Praha 1
  • 6 října, 2020
  • Úterý, 8AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje

Pařížská 4 Praha 1

Úterý, 8AM to 2PM
6 října, 2020

000000

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá 6. 10. 2020 v Praze již 5. ročník prezentace výsledků výzkumných projektů realizovaných pro potřeby státní správy. Letošní ročník navazuje na otevřenou formu příspěvků pro prezentaci projektů v oblasti regionální politiky, které jsou realizovány pro potřeby dalších orgánů státní správy, jako např. Ministerstvo vnitra či Ministerstvo životního prostředí.

Cílem konference je poukázat na důležitost aplikovaného výzkumu ve státní správě a šíření povědomí o jeho výsledcích, které nacházejí uplatnění v rozhodovací praxi.

Konference je určena především pro zástupce akademické sféry, státní správy a územních samospráv.

Mezi tématy, které budou na konferenci probírány, nechybí např. uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR, socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky nebo efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj regionů. Podrobný program naleznete zde.

Na konferenci je možné zaregistrovat se zde, kapacita je omezena na 110 účastníků.

Zdroj: MMR