5. výzva Programu Smart grids I

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 1 října, 2019
  • Úterý, 1PM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

5. výzva Programu Smart grids I

Národní

Úterý, 1PM to 11PM
1 října, 2019

000000

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Soutěžní lhůta začíná 01. 10. 2019 a končí 31. 03. 2020.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky (MSP) a velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV (v režimu de minimis)
  • maximální a minimální výše dotace: minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

Více informací naleznete zde.

Zdroj: API