3. bavorsko-český den pro firmy

Ostatní

Podrobnosti

  • Grafenau
  • 1 dubna, 2019
  • Pondělí, 3PM to 7PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

3. bavorsko-český den pro firmy

Grafenau

Pondělí, 3PM to 7PM
1 dubna, 2019

000000

Již téměř ve všech odvětvích představuje servis dynamickou rostoucí oblast. Digitalizace umožňuje vytvářet nové servisní modely napříč odvětvími. Digitalizace vytváří prostor pro nové služby. Současně také mění současné procesy a přispívá k propojení doposud oddělených systémů služeb. Tím se vytváří potenciál pro přidanou hodnotu, popř. to vede až k novým, částečně dokonce disruptivním, obchodním modelům. 3. Bavorsko-český den pro firmy chce ukázat, jaké nové možnosti se firmám nabízí a jakým způsobem mohou profitovat. Využijte také naši přeshraniční platformu k tomu, abyste v rámci „get together“ získali kontakty na firmy a vysoké školy z Čech a Bavorska a na základě nich tak vytvořili nové obchodní kontakty.

Účast na akci je bezplatná.

Registrujte se prosím nejpozději do 27. 3. 2019 na emailu j.pongratz@euregio-bayern.de

Všechny přednášky budou simultánně dvojjazyčně (česky a německy) tlumočeny. V rámci zajištění přeshraničního networkingu budou tlumočníci k dispozici zdarma během celé akce i po skončení přednášek.

Zdroj: CzechInvest