Již pošesté získají české vynálezy pomoc na další rozvoj, tentokráte z oborů energetika a vodohospodářství

S českým nápadem na světové trhy. Nejslibnější tuzemské výzkumné projekty získají pomoc při navazování kontaktů s výrobci, zahraničními zákazníky, s financováním výroby a dodávek do zahraničí. Projekty vybírají a následnou pomoc poskytují EGAP, Technologická agentura ČR (TA ČR) a Svaz průmyslu a dopravy. Letošní šestý ročník je zaměřen na oblast energetiky a vodního hospodářství.

Energetika a vodohospodářství přinášejí výzvy pro celosvětovou ekonomiku a české vynálezy i firmy v těchto oborech tradičně patří ke špičce. Unikátní podporu získají výsledky výzkumu či výrobci, kteří by jinak třeba financování nedostali. Taková pomoc je návratná, a navíc z podobných projektů ještě nevznikla žádná pojistná událost,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Pomoc získává každý rok 6 až 8 projektů. Zástupci státních institucí a podnikatelské sféry je vybírají z databáze ukončených výzkumných projektů podpořených v rámci programů TA ČR, jejichž realizace byla spolufinancovaná se státní podporou a mají konkrétní výstup v podobě např. patentu či užitného vzoru s jasným komerčním potenciálem.

Cílem projektu je udržet české know-how na území ČR a zároveň podpořit tuzemskou výrobu s vysokou přidanou hodnotou. „Záležím nám na tom, aby česká výzkumná sféra komercializovala výsledky své činnosti v tuzemsku a nemusela prodávat patenty do zahraničí. Společný projekt podpory exportu je dobrým mechanismem, jak pomoci uplatnit výsledky českého výzkumu na trhu,“ doplňuje předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

V minulosti takto získal individuální poradenství a taky financování vývozu například táborský výrobce tachografických snímačů Lešikar, jehož patentovaný vynález napříč Evropou znemožnil podvody s povinnými pauzami řidičů. V letošním roce je pro podpořené projekty v plánu uspořádání semináře, na kterém představí své výzkumné projekty. Do iniciativy se navíc tentokrát zapojí obchodní zastoupení Nizozemí a Švédska.

Zdroj: TA ČR