Jednodušší cesta k úvěru. Záruky za financování inovativních start-upů se zvyšují

Dobrá zpráva pro podnikatele: financování inovativních start-upových projektů je dostupnější. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo aktualizaci programu INOSTART, který nabízí zvýhodněné záruky za úvěry začínajícím podnikatelům z celé České republiky. Žádosti je nyní potřeba podávat podle nových pravidel. 

Program představuje jednodušší cestu k úvěru, který začínající inovativní podniky potřebují k rozjezdu svých odvážných plánů, ale vzhledem k chybějící podnikatelské historii je pro ně obtížné na bankovní financování dosáhnout, říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jde o další z podpor start-upů, na které se MPO a jeho organizace dlouhodobě zaměřují. Postupujeme tak v souladu s Inovační strategií 2019 - 2030 a mottem Czech Republic = The Country For The Future.“

Bankovní záruky za úvěry v rámci programu INOSTART se navyšují o 10 % a mohou tak zajišťovat až 70 % jistiny úvěru. „Naše banka dlouhodobě podporuje podnikatele v jejich růstu a přispívá k realizaci inovativních projektů. Díky navýšení námi poskytované záruky u tohoto programu usnadníme přístup ke komerčnímu financování většímu počtu začínajících podnikatelů, kteří mají zajímavé a inovativní nápady, a budou je tak moci zrealizovat,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB) Jiří Jirásek.

Úvěry z programu INOSTART od 500 tisíc do 15 milionů Kč lze využít na financování nákupu hmotného, nehmotného, investičního a neinvestičního majetku i na pokrytí provozních nákladů. Financování poskytuje Česká spořitelna a záruky za ně vystavuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím poboček České spořitelny. V programu INOSTART Česká spořitelna poskytla úvěry už za 395 milionů Kč. „Česká spořitelna se stala již tradiční adresou pro start-upy hledající financování pro zajímavé, inovativní projekty. Dlouhodobě se snažíme nacházet optimální řešení, která umožňují zavádět tyto nápady do praxe. Ne náhodou jsme v tuzemsku jedinou bankou zapojenou i do programu Inostart,“ zdůrazňuje manažer Business Insight Center v Českém spořitelně Ladislav Dvořák.

Inovace oslovují stále víc domácích firem a podnikatelů. Loňský průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků a České spořitelny ukázal, že dvě třetiny malých a středních podniků investují do inovací více než deset procent obratu. To představuje dvacetiprocentní nárůst za posledních pět let,“ dodává ministr Havlíček.

Podle 51 % oslovených firem je hlavním cílem inovací zvýšení tržeb. Třetina inovativních firem míří na zvýšení konkurenceschopnosti a 4 % podniků usilují o získání patentů. Téměř 40 % podnikatelů se hlásí k produktovým inovacím, stále však převažují inovace procesní.

Zdroj: Odbor komunikace MPO