Jaký je potenciál rozvoje umělé inteligence v České republice?

Odborníci z Technologického centra AV ČR (Strategické studie) tvořili spolu s FEL ČVUT s Ústavem státu a práva AV ČR autorský tým rozsáhlé studie „Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“, kterou si nechal vypracovat Úřad vlády ČR v návaznosti na doporučení Evropské unie. Ta reaguje na celosvětové aktuální téma umělé inteligence (AI), jejímiž největšími hráči jsou dnes USA a Čína. EU doporučila členským zemím určit si oblasti umělé inteligence (AI), ve kterých mají potenciál a chtějí se v budoucnu rozvíjet. Česká republika se touto studií přiřadila k několika evropským zemím, které již svůj potenciál zmapovaný mají.

Stěžejním cílem studie je zhodnocení současného a budoucího potenciálu využití technologií AI v ČR včetně analyzování socioekonomických dopadů a vlivu právně-etického prostředí na tento proces. Materiál bude důležitým podkladem do debaty o směřování české ekonomiky a jejího co nejlepšího ukotvení v globálních hodnotových řetězcích. Pracovníci TC se podíleli na zprávě Analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje AI v ČR, na zprávě Analýza pozice ČR v oblasti technologického rozvoje umělé inteligence, i na celkové Souhrnné zprávě.

Souhrnnou zprávu i jednotlivé výzkumné zprávy naleznete na webu Úřadu vlády zde.

Zdroj: tc.cz