Jaká je úspěšnost projektů v jednotlivých fázích?

Agentura EASME zveřejnila informaci o projektech firem, které byly podpořeny v březnové uzávěrce nástroje pro MSP - 2. fáze a zároveň úspěšně absolvovaly fázi první. Z této první statistiky vyplývá, že úspěšnost podniků, které podaly žádost do 2. fáze po ukončení 1. fáze, je vyšší než u těch, které projekt podaly přímo do fáze 2. Podrobnosti jsou k dispozici zde.