Jak se pozná dobrá věda? CEITEC uplatňuje náročný způsob hodnocení

Většina výzkumných skupin působících v CEITECu má vysokou mezinárodní úroveň a provádí velmi konkurenční výzkum. Vyplývá to z mezinárodního hodnocení, které v pravidelných čtyřletých intervalech výzkumný institut organizuje. CEITEC je dle vyjádření zahraničních odborníků v moderním nastavení systému hodnocení vědy mnohem dál, než je běžný standard v jiných evropských zemích.

Již potřetí přijely do Brna více než dvě desítky odborníků z předních zahraničních výzkumných institucí, aby posoudily úroveň svých kolegů napříč všemi součástmi Středoevropského technologického institutu CEITEC. Nezávislé mezinárodní hodnocení těmi nejlepšími odborníky, tzv. peer review, umožňuje nejen zjistit kvalitu výkonu výzkumných skupin, ale také určit jejich budoucí potenciál. Motivace CEITECu k tomuto poměrně náročnému systému hodnocení přitom vyplývá čistě z jeho interního rozhodnutí.

Jaroslav Koča, vědecký ředitel CEITECu, upozorňuje: „Kvantitativní hodnocení jen na základě statistického posouzení publikační činnosti, tedy bibliometrie, může udělat robot. K tomu člověka nepotřebujete. Věřím, že CEITEC může být dobrým příkladem, jak lze vědu hodnotit, a to právě v době, kdy se přechází na novou národní metodiku hodnocení vědeckých výsledků. Ta bude určující pro rozdělení institucionální podpory akademickým institucím v následujících letech.“

A jak se s doporučeními hodnotitelů dál nakládá? Všichni hodnocení získávají zpětnou vazbu a doporučení od špičkových expertů v jejich oboru. Zkušenosti ukazují, že ti, kteří si vzali doporučení hodnotitelů k srdci, významně zlepšili fungování své výzkumné skupiny, byli úspěšnější v získávání prestižních vědeckých grantů a v konečném důsledku si polepšili při dalším hodnocení. Avšak velmi negativní hodnocení může vést až ke zrušení dané výzkumné skupiny. Toto pravidlo letos naštěstí nebude uplatněno, neboť zahraniční vědci v evaluační zprávě zdůraznili, že se CEITEC dále rozvíjí jako špičkový středoevropský institut.

Doporučení zahraničních hodnotitelů jsou cenná i pro vedení instituce, budou dále diskutována a zapracována do konkrétních opatření. Jak naznačuje výkonný ředitel CEITEC Markus Dettenhofer, budou se na základě toho hledat i další směry spolupráce: „Podle doporučení hodnotitelů chceme více podporovat interdisciplinární výzkum. CEITEC má potenciál stát se lídrem v průřezových oblastech, jako jsou materiály inspirované přírodou a nanotechnologie, technologické inovace v biomedicíně a udržitelné zemědělství a zdravá výživa."

Mezinárodní vědecká poradní rada CEITEC (ISAB) zasedá jednou ročně, jednou za čtyři roky se pak schází spolu s hodnotiteli k důkladnému vědeckému hodnocení. Hodnotitelé jsou přední experti v oboru a jsou vybíráni tak, aby byla zajištěna jejich absolutní nestrannost, rozmanitost i vyváženost. Mezi letošními hodnotiteli byli uznávaný specialista na nanotechnologie Gustaaf Borghs z belgické Leuven University, přes biokompozity Lars Berglund z KTH Stockholm, odborník na genomiku rostlin Wilhelm Gruissem z ETH Zürich, molekulární medik Witold Filipowicz z Friedrich Miescher Institute v Basileji či strukturní biologové Michael Sattler z Technické univerzity v Mnichově a Eva Pebay-Peyroula z IBS z Francie. Kontinuita hodnocení je zajištěna tak, že zhruba polovina členů evaluačních panelů již CEITEC hodnotí opakovaně, druhá polovina jsou zcela noví lidé. Ti tak přinášejí do hodnocení nový pohled a náměty na zlepšení. ISAB zároveň poskytuje poradenství a odborná doporučení pro management CEITECu.

Hodnotitelé dostávají asi měsíc předem podrobné materiály včetně bibliometrického posouzení. Díky tomu získají detailní vhled do fungování, výkonu a budoucích plánů výzkumných skupin a mohou při osobních setkáních, která trvají hodinu, klást zcela konkrétní otázky.  Každý vedoucí výzkumné skupiny má v rámci toho patnáct minut na prezentaci svého výzkumu i záměrů. Setkání hodnotitelů s výzkumníky má podobu řízené diskuze. Struktura rozhovoru a způsob hodnocení jsou vždy stejné a konzistentní. Hodnotitelé také stráví čtvrthodinu s PhD studenty bez přítomnosti ostatních výzkumníků i vedoucího výzkumné skupiny. Hodnotitelé tak mají možnost získat co nejvěrnější informace pro maximálně objektivní hodnocení.

„Rád bych poblahopřál CEITECu i jeho zaměstnancům k profesionální organizaci našeho setkání, která splňuje všechna kritéria nejlepšího mezinárodního hodnocení a je prováděna velmi spravedlivým způsobem,“ zhodnotil průběh celé akce Dirk Inzé, vědecký ředitel oddělení biologie rostlinných systémů VIB (Vlámský institut pro biotechnologie), který je rovněž předsedou ISAB.

Karel Říha, vedoucí výzkumné skupiny Molekulární biologie rostlin doplňuje další aspekt: „Nezapomínejme, že tento způsob hodnocení vytváří jedinečné osobní příležitosti pro naše vědce. Představte si, že strávíte jednu hodinu rozpravou často s nejlepšími lidmi ve svém oboru. Zejména u juniorních výzkumníků toto představuje i cennou možnost k navázání nových kontaktů a networkingu. Když se příště setkají na nějaké odborné konferenci v zahraničí, už o nich budou tito experti vědět. V neposlední řadě má evaluace významný dopad i do celkové interní kultury naší instituce.“

Zdroj: CEITEC