Jak se měří stres? Vědci z Brna vyvíjejí přístroj s pomocí testů pro astronauty

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity se snaží vyvinout přístroj na měření dlouhodobé stresové zátěže. Na projektu spolupracují s centrem RECETOX a využívají i testy americké agentury NASA. Při měření stresu zohledňují takové hodnoty jako je množství přijatého kyslíku a vydýchaného oxidu uhličitého nebo třeba tělesnou teplotu a množství vyzářeného tepla.

Brněnští vědci navazují na svou dřívější práci, v rámci které publikovali návrh matematického vzorce pro výpočet stresové zátěže. Zabývat se chtějí hlavně měřením dlouhodobého stresu, protože právě ten je spojen s řadou zdravotních problémů, jako jsou obezita, kardiovaskulární onemocnění, poruchy trávení i psychiatrické problémy.

Dnes se míra stresu měří hlavně prostřednictvím dotazníků, které jsou ale výrazně ovlivňovány subjektivními pocity jednotlivců. Exaktnější způsoby měření jsou pak třeba krevní tlak nebo hladina kortizolu ve slinách. Tyto metody nicméně vypovídají relativně málo o hromadění stresu v lidském těle za delší dobu, a právě získání těchto informací si vědci z Brna kladou za cíl.

Průběh testování

Testy společnosti NASA, které si čeští výzkumníci vybrali, spočívají v opakujícím se vyplňování zrychlujícího se testu, založeného na symbolech. Testované osoby přitom musí čtyři hodiny, prakticky bez hnutí a do půl těla svlečení, sedět s maskou pro měření příjmu kyslíku a výdeje oxidu uhličitého na obličeji. Celé testování musí navíc každý jednotlivec absolvovat celkem šestkrát.

Výsledkem tohoto podivného testování má být ověření matematické rovnice, se kterou přišli vědci z Masarykovy univerzity vloni na jaře. Pokud vše dopadne dobře, bude na řadě vyvinutí samotného přístroje, který má poměrně jednoduše měřit dlouhodobou stresovou zátěž. Přístroj by mohl najít uplatnění u zátěžových profesí jako je pilot, voják nebo astronaut.

Autor: Ondřej Novák
Zdroj: irozhlas.cz