Jak na nový OP PIK: Navštivte velký seminář CzechInvestu v Brně

V týdnu od 14. do 18. září 2015 se CzechInvest zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015 v Brně. Věnovat se bude tématům podpory ze strukturálních fondů EU a podnikatelských nemovitostí.

Jak na nový OP PIK: Navštivte velký seminář CzechInvestu v Brně

V rámci doprovodného programu veletrhu připravila agentura CzechInvest společně s ministerstvem průmyslu a obchodu seminář Možnosti finanční podpory projektů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který přiblíží konkrétní možnosti podpory projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím nového operačního programu. Zaměří se na aktuální výzvy pro rok 2015 a představí podporu formou finančních nástrojů. Účastníkům také podrobně přiblíží projektový cyklus a nejčastější chyby při žádosti o dotaci. Seminář se uskuteční ve středu 16. září 2015 od 10.00 v sálu E2 Pavilonu E Brněnského výstaviště. Vstup na seminář je zdarma, a to po předchozí registraci na e-mailu msv@czechinvest.org.

Více informací a podrobný program naleznete v příloze.

Na otázky návštěvníků veletrhu budou specialisté agentury CzechInvest připraveni odpovídat i na společném stánku č. 088 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu strojírenské technologie, Ministerstva zahraničních věcí ČR a agentur CzechInvest a CzechTrade v přízemí Pavilonu P.

Připojené soubory

Popis souboru Typ       Velikost       Datum
MSV Seminář - Pozvánka PDF dokument 633,58 kB 25.8.2015
MSV Seminář - Program PDF dokument 656,98 kB 25.8.2015

 

Zdroj: CzechInvest