Inovace v MSP

Výzvy:

EASME vyhlásila koncem března výsledky hodnocení 3. průběžné výzvy Fáze 1 nástroje pro malé a střední podniky. Počet návrhů opět přesáhl hranici 2000 s následujícím rozdělením mezi 11 tématických oblastí.

Výzva A B C D E F G
BIOTEC- 5 82 80 72 8 8 4 / 1 / 1 9, 59 – 13, 57
BGF – 12 29 27 24 3 3 - -
IT – 1 253 248 218 30 21 2 / 0 / 0 8, 65 – 9, 08
NMP – 25 263 259 217 42 26 5 / 0 / 0 7, 89 – 11, 29
SC – 5 244 245 197 48 33 3 / 0 / 0 10, 28 – 11, 79
SFS – 8 158 155 139 16 16 2 / 0 / 0 4, 95 – 8, 31
SIE – 1 298 300 257 43 43 1 / 1 / 1 13, 02
Space 65 42 35 7 7 1 / 0 / 0 11,32
PHC – 12 195 193 161 32 32 2 / 0 / 0 8,96 – 12, 29
DRS – 17 63 62 48 14 14 - -
ICT – 37 713 717 640 77 56 4 / 0 / 0 5,33 – 9,12
Celkem 2363 2328 2008 320 259 24 / 2 / 2

A - počet podaných návrhů, B - počet hodnocených projektů (eligible, po relokaci), C - počet projektů s podprahovým hodnocením, D - počet projektů s nadprahovým hodnocením, E - počet financovaných projektů, F - česká účast (počet podaných / nadprahových / financovaných projektů, G - rozsah bodového hodnocení českých projektů (prahová hodnota 13, její dosažení zajistilo v 7 tématech financování)

Česká účast byla ve srovnání s předchozími dvěma průběžnými výzvami lepší jak v počtu podaných projektů, tak v dosaženém bodovém hodnocení a nakonec i v počtu financovaných projektů (jeden ve druhé výzvě a žádný v první výzvě). Podrobné srovnání výsledků všech tří výzev bude zveřejněno v časopise Echo a na webových stránkách TC.

Pro další informace se obracejte na Martina Škarku, který je národním kontaktem pro tuto oblast.