Informační seminář k Evropské radě pro inovace

Evropská komise pořádá dne 13.6. v Praze informační seminář věnovaný Evropské radě pro inovace (EIC).

Cílem semináře je zájemce informovat, jaké nové nástroje a změny v oblasti podpory inovací přináší pilot EIC do programu Horizont 2020 (především se to týká nástroje Akcelerátor) a jaké novinky přinese v následujícím rámcovém programu Horizont Evropa. Účastníci budou moci o podpoře inovací z EU diskutovat přímo s ředitelem direktorátu Open Science & Open Innovation DG RTD Jean-Davidem Malo.
Pozvánku naleznete zde.