Informace o plánovaném vyhlášení 2. výzvy programů podpory OP PIK Aplikace a Spolupráce - klastry pro mezinárodní projekty

Výzvy budou otevřené pouze pro příjem VaV projektů, které budou realizovány s mezinárodním partnerem prostřednictvím sítí IraSME a Cornet

Řídící orgán OP PIK plánuje vyhlásit počátkem března 2016 výzvy programů podpory OP PIK Aplikace a Spolupráce — klastry s omezeným příjmem žádostí. Výzvy budou otevřené pouze pro příjem VaV projektů, které budou realizovány s mezinárodním partnerem prostřednictvím sítí IraSME (pro program podpory Aplikace) a Cornet (pro program podpory Spolupráce — klastry).

Sítě IraSME a Cornet umožňují realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím národních programů výzkumu a vývoje. Sítě nedisponují vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. IraSME se zaměřuje na kolaborativní projekty malých a středních podniků z minimálně dvou partnerských zemí s možnou účastí výzkumných organizací. Cornet se zaměřuje na realizaci projektů kolektivního výzkumu pro inovační potřeby většího počtu malých a středních podniků.

Podání společného projektu do sítě IraSME/Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu — Řídicí orgán OP PIK. Financování projektů s českými účastníky je podmíněno podáním projektu do 2. výzvy programu podpory Aplikace pro síť IraSME, resp. 2. výzvy programu podpory Spolupráce — klastry pro síť Cornet. Výdaje mezinárodních partnerů jsou hrazeny z příslušných národních programů a nemohou být zařazeny do projektu v rámci programů podpory OP PIK.

Detailní informace o těchto dvou výzvách, příjmu žádostí o podporu, včetně pokynů pro žadatele naleznete po vyhlášení výzev na těchto webových stránkách Řídicího orgánu OP PIK, další informace o projektech, včetně informace o partnerských zemích naleznete již teď na stránkách www.ira-sme.net a www.cornet-era.net. Příjem žádostí obou sítí je otevřen do 31. března 2016. Žadatelé, kteří podají žádost do těchto sítí, budou moci následně podat žádost o podporu do 2. výzev programů podpory OP PIK Spolupráce — klastry a Aplikace, které budou otevřeny pro příjem žádostí do konce dubna 2016.

Konkrétní termín vyhlášení obou výzev OP PIK se bude odvíjet od projednání a schválení výzev Monitorovacím výborem OP PIK. Žadatelé budou včas informování prostřednictvím aktualizace této informace na stejné internetové stránce Řídicího orgánu OP PIK.