Human Brain Project zahajuje voucherový program

Projekt výzkumu lidského mozku (Human Brain Project (HBP) oznámil 23. srpna otevření nového voucherového programu pro vědce a výzkumné týmy. Vouchery v celkové hodnotě 1,3 milionu eur umožní přístup do platforem HBP a řešení konkrétního problému v jejich rámci. Cílem je vytvořit výzkumnou infrastrukturu zaměřenou na lidský mozek, která by byla dynamická a napomáhala nové spolupráci, prosazování technologických inovací a řešení.

Platformy HBP zahrnují nástroje a služby pro modelování, simulaci a analýzu údajů z oblasti neurověd, lékařského výzkumu, neuromorfického programování a neurorobotiky.

Zájemci se mohou hlásit do 25. října 2018. Výzva je určena všem výzkumným pracovníkům mimo Human Brain Project z akademického, mimoakademického a lékařského výzkumu včetně nemocnic, malým a středním i dalším podnikům z průmyslu včetně farmaceutického.

Vítězní žadatelé neobdrží přímé finanční prostředky, ale budou moci odvést odpovídající díl práce z platformy HBP.  Výše voucheru bude záviset na osobních a cestovních nákladech požadovaných pro uvedení vybraných projektů do praxe a záruku intenzivní výměny mezi účastníky. Vouchery jsou určeny na půlroční až roční období.

V rámci HBP vzniká výzkumná infrastruktura, která má přispět k rozvoji neurověd, medicíny a programování. Jedná se o jeden ze dvou největších vědeckých projektů, jaký byl v EU kdy financován. Jde o desetiletý projekt zahájený v roce 2013, který zaměstnává kolem pětiset vědců z více než stovky univerzit, fakultních nemocnic a výzkumných center. Infrastrukturu tvoří šest platforem – neuroinformatická, která zpřístupňuje sdílená data, dále platforma zaměřená na mozkovou simulaci (replikace stavby mozku a aktivita na PC), vysoce výkonné analýzy a programování (poskytující požadované programovací a analytické kapacity), lékařskou informatiku (Přístup k údajům o pacientech), neuromorfické programování (vývoj programování inspirovaného mozkem) a neurorobotiku (používání robotů k testování mozkových simulací).

HBP také pracuje na cíleném výzkumu a teoretických studiích a zkoumá strukturu a fungování mozku lidí, hlodavců a dalších druhů. Projekt navíc studuje i etické a společenské dopady práce HBP.

Zdroj: grant-garant