Firmy, obce i studenti se mohou počtvrté hlásit do soutěže s chytrým využitím odpadů

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s agenturou CzechInvest vyhlásily již čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Ocení projekty a nápady, které zodpovědně a udržitelně využívají zdroje. Hlásit se lze do poloviny dubna.

Cílem soutěže je nejen osvěta, ale i prezentace dobré praxe českých firem, které v oběhovém hospodářství našly podnikatelskou příležitost. Soutěží se v sedmi kategoriích určených pro výrobní podniky a firmy, stavební společnosti, organizace veřejné správy (obce, města, kraje), žáky a studenty všech typů škol (VŠ, SŠ, ZŠ) a další subjekty.

Poprvé také „cirkulární“ nápady

V letošním ročníku je nově zařazena kategorie Cirkulární počin, která je určena pro všechny, kdo mají chytré nápady jak podpořit v České republice cirkulární hospodářství. Může jít například o propagační, vzdělávací nebo jinou osvětovou akci, zřizování informačních portálů, o metodické materiály, pořádání soutěží, sdílení dopravy i různých zařízení a řadu dalších aktivit podporujících principy cirkulární ekonomiky.

Vyhlášení výsledků bude v červnu

Po uzávěrce přihlášek odborná porota vyhodnotí pět nejlepších projektů z každé kategorie. Jejich předkladatelé budou mít příležitost zúčastnit se slavnostního ceremoniálu v Senátu, který se koná v červnu a na kterém jim vicepremiér Karel Havlíček předá ocenění.

Životní cyklus výrobků při respektování cirkulární ekonomiky má vliv na výrobu, trh s druhotnými surovinami, služby i chování spotřebitelů a také pozitivní dopad na celou ekonomiku. Pro získání kvalitních výrobků z recyklovaných materiálů však dosud chybí dostatek inovativních technologií. Tento deficit lze zmírnit podporou aplikovaného i základního výzkumu a též vhodně nastavenými programy podpory. Aplikace inovativních technologií v průmyslové výrobě, stavebnictví, sektoru služeb, zemědělství, dopravě, zdravotnictví a řadě dalších oblastí pak urychluje přechod na oběhové hospodářství. Pro tyto změny je ale důležitá i osvěta a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a to ve všech vzdělávacích institucích a v rámci celoživotního vzdělávání.

Soutěžní projekty mohou zájemci přihlašovat do 15. dubna 2020 na webových stránkách soutěže.

Zdroj: MPO, CzechInvest