Firmy mohou žádat o dotace z OP PIK na založení či rozvoj výzkumné infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Pro žadatele je připravena 1 miliarda korun.

Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Nově je možné získat na jeden projekt až 100 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 27. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 26. srpna 2021.

Cílem výzvy je zvýšit počet společností s vlastní výzkumnou infrastrukturou a podpořit tak inovační aktivity. Výzva je určená především malým a středním podnikům, pro které je vyčleněno 600 milionů korun. Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí nebo ve spolupráci s malým nebo středním podnikem. „Žadatelé mohou finanční podporu využít například na nákup strojů, zařízení, hardwaru, softwaru nebo na stavební výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění aktivit vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Program Potenciál nabízí vysokou míru finanční podpory všem žadatelům bez ohledu na velikost firmy. Všechny firmy mohou v předložených projektech získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 2 miliony korun a maximálně 100 milionů korun.

Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Nově je možné získat na jeden projekt až 100 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 27. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 26. srpna 2021.

Cílem výzvy je zvýšit počet společností s vlastní výzkumnou infrastrukturou a podpořit tak inovační aktivity. Výzva je určená především malým a středním podnikům, pro které je vyčleněno 600 milionů korun. Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí nebo ve spolupráci s malým nebo středním podnikem. „Žadatelé mohou finanční podporu využít například na nákup strojů, zařízení, hardwaru, softwaru nebo na stavební výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění aktivit vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Program Potenciál nabízí vysokou míru finanční podpory všem žadatelům bez ohledu na velikost firmy. Všechny firmy mohou v předložených projektech získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 2 miliony korun a maximálně 100 milionů korun.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na webu agentury API.

Zdroj: businessinfo
Ilustrační foto: pixabay.com