Evropské dotace pomáhají rozvíjet spolupráci firem a vysokých škol

Společnost MSR Engines využila dotační podporu spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně (VUT) na matematickém výpočtu parametrů motoru s rotačním pístem. Tento projekt čerpal dotaci z programu Inovační vouchery z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). MSR Engines díky tomuto projektu pokračuje ve spolupráci s VUT i na dalších projektech, některé z nich jsou rovněž podpořeny evropskými dotacemi.

Cílem dotačního projektu byla příprava výroby nového prototypu motorové jednotky pro motorový surf. Nutnost inovace motoru způsobilo i zpřísnění emisních norem na klíčových trzích (např. v Japonsku a Kalifornii), které začnou platit od roku 2020. Ve fázi přípravy výroby bylo nutné provést matematický model výpočtu parametrů rotačního pístového motoru. Protože firma nedisponuje potřebnými znalostmi ani vybavením, které by tento model výpočtu umožnily, rozhodla se využít možnosti dotace z OP PIK pro spolupráci se strojí fakultou VUT v Brně.

Díky realizaci tzv. inovačního voucheru jsme si otestovali možnosti spolupráce s VUT na oficiální úrovni, ve které dále pokračujeme v rámci programu Partnerství znalostního transferu. Cílem je spolupráce na vývoji prototypu Wankelova motoru - zde se jedná o konstrukci a testování prototypu i měření reálných výkonnostních parametrů i emisí motoru," říká Jan Přenosil, konzultant v oblasti projektového řízení MSR Engines.

Jsme rádi, že evropské dotace pomohly nastartovat spolupráci úspěšné firmy a univerzity. Propojení firem a akademické sféry má přímý dopad na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, což je hlavním cílem OP PIK," uvádí Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Projekt výpočtu parametrů rotačního pístového motoru MSR Engines čerpal podporu z Výzvy I programu Inovační vouchery z OP PIK. V této výzvě získalo podporu 354 projektů v hodnotě více než 72 milionů korun, proplaceno již bylo téměř 68 milionů.

Zdroj: API, Technický týdeník
Úvodní foto: pixabay.com