Evropská výzva pro předkládání inovativních projektů

KIC Inno Energy, evropská společnost pro inovace, vzdělávání a obchodní příležitosti v oblasti udržitelné energie, vyhlásila výzvu k předkládání projektů a služeb na podporu udržitelných inovací v Evropě. KIC InnoEnergy poskytne kvalitním projektům, které uspějí a budou vybrány, všestrannou podporu veřejných i soukromých výzkumných týmů s cílem posílit účinnost projektů a podpořit jejich uplatnění na trhu.

Instituce KIC InnoEnergy byla založena v roce 2010 z iniciativy EIT (European Institute of Innovation and Technology, nezávislá instituce Evropské komise), jejímž cílem je posílit trvale udržitelný růst a konkurenceschopnost podporou inovační kapacity EU.

Podrobnosti jsou uvedeny pod následujícím odkazem: http://www.kic-innoenergy.com/kic-innoenergy-announces-new-call-for-innovative-cleantech-project-proposals/

Uzávěrka je 10. dubna 2015.

(Zdroj: tacr.cz)