Evropská unie a farmaceutické společnosti nabízejí podporu v hodnotě 130 milionů eur vědcům a vývojářům

Do 24. října letošního roku se mohou vědecká pracoviště a malé či střední firmy hlásit do dvanácté výzvy iniciativy IMI 2. Jde o projekt veřejného partnerství podporovaný EU a významnými farmaceutickými společnostmi. Podpora směřuje obvykle do oblastí, v nichž je potřeba pokroku skutečně naléhavá. Aktuálně jde třeba o výzkum Alzheimerovy choroby. Nyní je v IMI 2 k dispozici pomoc v hodnotě 130 milionů eur, české subjekty se však mohou ucházet jen o část těchto zdrojů.

Jedním z vybraných témat je očkování starších lidí. Těm postupně slábne imunitní systém a jsou proto zvlášť ohroženi infekčními nemocemi. Vzhledem ke stárnutí populace bude jejich léčba znamenat čím dál větší zátěž pro systémy zdravotní péče. Prevence v podobě očkování může být účinná a přitom levnější než léčba. Cílem účastníků IMI 2 má být studium zátěže infekčními chorobami u lidí nad 50 let, vývoj a simulace programů pro snížení zátěže plynoucí z těchto nemocí či studium imunitní odpovědi na očkování u lidí nad 65 let. Konečným cílem je navržení programu očkování pro seniory srovnatelného s existujícím očkovacím programem pro děti.

Ve zdravotnickém výzkumu a vývoji léků existuje řada problémů a nezodpovězených otázek. Věřím, že spojením nejlepších jednotlivců z veřejného a soukromého sektoru iniciativa pomůže dosáhnout pokroku a přispěje k urychlení vývoje,“ poznamenal ředitel iniciativy Pierre Meulien. Jak plyne z popsaného tématu očkování, zdaleka nejde jen o laboratorní výzkum molekul využitelných v léčivech. Velmi často podpora směřuje i na práci s databázemi medicínských výsledků (big data), vývoj informačních systémů či simulátorů využitelných v léčbě a výzkumu a podobně.

Do účasti v IMI 2 se mohou zapojit takzvaná konsorcia, která musejí být mezinárodní. Přihlásit se však mohou i jednotlivá výzkumná pracoviště, instituce nebo podniky. partnery pro zformování konsorcia si totiž mohou najít pomocí „IMI Partner Search Tool“ na webu www.imi.europa.eu, v sekci Calls for proposals – Find partners. Základní informace pro zájemce v češtině zveřejnila na svém webu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (www.aifp.cz), která se snaží zapojení českých firem a vědců podpořit. Asociace též může zprostředkovat kontakt na české výzkumníky úspěšně zapojené do projektů z předchozích výzev IMI, kteří jsou ochotní podělit se o své zkušenosti s celým procesem.

Konsorcia obvykle tvoří akademická pracoviště a velké farmaceutické společnosti v roli garantů, poskytujících know-how, výsledky studií a jinou nepeněžní podporu; třetím typem partnerů mohou být firmy s obratem do 50 milionů eur ročně a maximálně 250 zaměstnanci.

Na jaře tohoto roku jsme upozorňovali na desátou výzvu, nyní je pro Čechy aktuální výzva dvanáctá. Jedenáctá výzva se nikam neztratila, také je nyní otevřená. Jde v ní však pouze o prodloužení několika dosavadních projektů, do kterých se česká pracoviště nezapojila,“ vysvětlil výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakub Dvořáček, MHA.

Další vybraná témata z dvanácté výzvy IMI 2:

Alzheimerova choroba a technologie. Cílem výzvy je vyvinout digitální platformu například pro chytrý telefon nebo jiné zařízení, zjišťující změny kognitivních a funkčních schopností pacientů. Zařízení by potom pomáhalo při léčbě, respektive vyhodnocování její úspěšnosti.

Transport léků přes hematoencefalickou bariéru. Téma je zaměřené na studium rozhraní, přes které se z krve do mozku dostávají živiny, ale které zároveň brání vniknutí patogenů. Z léčebných důvodů je přes ně potřeba „dostat“ léčivé látky, což však nemusí být snadné zejména u velkých molekul biologických léčiv. Projekt se zaměří na dvě hlavní oblasti: léčbu neurodegenerativních onemocnění a onemocnění souvisejících s metabolismem (diabetes, obezita).

Zdroj: TACR