Evropská komise zveřejnila jména členů tzv. „Mission boards“

Evropská komise zveřejnila jména odborníků, kteří byli vybráni jako členové misijních rad. Ti budou pracovat na pěti hlavních evropských výzkumných a inovačních misích, jež budu součástí příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

Komise vybírala z více než 2100 přihlášených žadatelů o funkci v radách. Úlohou misijních rad bude pomoc s identifikací a implementací jednotlivých misí. První diskuze s občany, zúčastněnými stranami a odborníky z členských států se bude konat během Research and Innovation Days, které se uskuteční v Bruselu ve dnech 24. až 26. září 2019.

Více informací a seznam členů je k dispozici zde

Zdroj: tc.cz