Evropská komise zve vědce do otevřeného vědeckého cloudu

Evropská komise vyzývá vědce, aby formálně podpořili snahu o vybudování vědeckého cloudu pro otevřenou vědu (EOSC). Od výzkumných institucí se žádá oficiální dopis, dokument, stanovisko nebo jiná forma písemné podpory, která by projektu vyjadřovala podporu. EK také vydala seznam jedenatřiceti vědců a lobbistů, kteří už podpořili deklaraci k vědeckému cloudu. Mezi signatáři jsou ředitelé dvou největších evropských institucí generujících data – CERN a Evropské laboratoře molekulární biologie.

Podle EK dávají subjekty podporou deklarace najevo, že se hodlají zapojit do vytváření evropského cloudu pro otevřenou vědu tím, že například podniknou konkrétní kroky, vstoupí do výkonné rady, poskytnou své výstupy nebo se zapojí do konsorcia pro implementaci cloudu v programu H2020. Za plánem vytvoření vědeckého cloudu je vize, podle níž získají výzkumní pracovníci rychlý a snadný přístup k údajům z jakéhokoli vědeckého centra či laboratoře v Evropě. To bude umožněno propojením datových infrastruktur spravovaných veřejnými i komerčními poskytovateli, doplněním software a metadat, registrů údajů a dalších nástrojů, které spojí dohromady existující služby. Evropská komise hledá tuto podporu s cílem usnadnit cestu ke konečnému vytvoření cloudu tak, aby vyhovoval potřebám evropských vědeckých center. Projekt má podporu ředitelství pro digitalizaci a výzkum. Měl by být spuštěn v roce 2020.

Kromě vyjádření podpory také EK chce, aby výzkumné skupiny na sebe vzaly konkrétní úkoly. Některé tak už učinily – například Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) nabízí školení zaměstnanců a studentů na téma správy dat. Německá výzkumná nadace se pro změnu rozhodla financovat iniciativu Re3Data, která identifikuje a sestavuje seznam úložišť vědeckých údajů.

Myšlenka cloudu zpřístupňujícího údaje a výstupu výzkumu vznikla v roce 2015 s přijetí strategie jednotného digitálního trhu. Tehdy komisař pro vědu a výzkum Carlso Moedas vyslovil potřebu vytvořit důvěryhodné prostředí pro hosting, ukládání, správu a zpracování výzkumných dat, které by podpořilo evropskou vědu a výzkum ve světě.

Celá iniciativa také konkrétně naplňuje politiku otevřené vědy, otevřených inovací a otevřené politiky. Má podpořit dobrou praxi globální přístupnosti a nalezitelnosti údajů (FAIR data), napomoci v řešení otázek přístupu k datům a autorských práv.

Více o cloudu pro otevřenou vědu se dozvíte zde.

Zdroj: grant-garant.cz