European Bioeconomy Panel – výzva pro zájemce o členství

Evropská komise zveřejnila výzvu k vyjádření zájmu pro uchazeče o členství v European Bioeconomy panel, a to v souvislosti s ukončením mandátu stávajících členů.

Posláním panelu je především přispět k posílení synergií a koherence mezi politikami, iniciativami a ekonomickými sektory v oblasti bioekonomiky.

Výzva je otevřena do 5.2. 2016.

Podrobné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BioeconomyPanel2016

Zdroj: TC