Erupce na Slunci konkrétně ovlivňují lidské chování, potvrdili brněnští vědci

Erupce na Slunci mají negativní vliv na lidská rozhodování. Potvrdila to studie Vysokého učení technického v Brně. Můžou za to změny magnetického pole způsobené dopadem částic, které se při erupci na Slunci uvolňují. Experimentu na pomezí psychologie, ekonomie i elektrotechniky se zúčastnilo 60 studentů Univerzity obrany.

„Zabývali jsme se nízkoúrovňovým měřením a vyhodnocením vlivu slabých magnetických polí na lidský organismus, změn menších než 1 % hodnoty magnetického pole Země,“ uvedl v Magazínu Leonardo vedoucí Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky na Vysokém učení technickém v Brně Pavel Fiala.

Už dříve vědci tušili, že erupce na Slunci mají vliv ve velkých aglomeracích na počet negativních událostí, jako jsou autohavárie, sebevraždy a podobně. „Takže je vhodné plánovat lékaře, hasiče, policii i zásobování. Pomocí těchto měření lze zhruba se čtrnáctidenním předstihem predikovat tyto stavy a adekvátně plánovat dopředu.“

„Pomocí certifikované měřící metody jsme u respondentů měřili EKG, kožní odpor, stahování svalstva, srdeční variabilitu a intenzitu břišního dýchání. Tyto parametry jsme potom porovnávali pro měřené období 3 měsíců. Ukázalo, že právě v období 7. až 9. dne dochází ke kontrakci obličejového svalstva, k silné intenzitě břišního dýchání, nárůstu kožní vodivosti i změněně srdeční variability, tedy k silnému stresovému zatížení.“

Vědci tak prokázali, že nízkoúrovňová magnetická pole generovaná sluneční aktivitou mají vliv na lidský organismus. „Ale také to, že tato interakce magnetických polí je významná a lze ji měřit, nebo že se dá prokázat korelace mezi sluneční aktivitou a následným projevem magnetických bouří na chování člověka.“

Vliv erupcí na lidské chování badatelé dokazovali na stavu burzovního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). „Ten zahrnuje vývoj trhu a obchodování 30 nejvýznamnějších korporací na naší planetě. Z burzy je řízen lidmi, kteří provádějí nákup i prodej. Jde tedy o významná rozhodnutí závislá na jedinci. Když dochází ke změnám erupcí, tak kvalita indexu prudce klesá.“

„Ukázalo se, že ze vzorku 60 respondentů je citlivost na tyto změny u každého rozdílná. Pro naše měření jsme používali ty jedince, kteří velmi citlivě na geomagnetické změny reagovali.“

Jak se můžeme na tyto změny připravit? „Odlehčená odpověď je v těchto obdobích nedělat zásadní rozhodnutí, jako je uzavírání sňatků, půjček a nákupů, protože může dojít k mylným závěrům s dalekosáhlými následky.“

Tyto poznatky mohou v dnešní „smart“ společnosti pomoci eliminovat kritická místa jejího řízení. „Tento náš projekt do smart systému zapadá, protože můžeme řešit rozhodování v řízení dopravy, ve volbě vhodných dopravců, organizování služeb u hasičů, policistů a lékařů.“

„Jednou z cest je nejen nasazovat do služby odolnější jedince, ale mít také třeba v záloze pracovníka navíc v případě očekávání zvýšeného počtu nehod, výjezdů záchranných jednotek, prostě zvýšit počet lidí připravených ve službě,“ shrnul Pavel Fiala.

Zdroj: rozhlas.cz