Dvojice vírových turbín v násoskovém uspořádání – unikátní řešení z FSI

Dne 1.7.2016 byla slavnostně, za účasti zástupců VUT, ČEZ a novinářů, uvedena do provozu MVE Želina II se dvěma vírovými turbínami v násoskovém uspořádání. Jedná se o zakončení dlouhotrvající výzkumné činnosti týmu vedeného prof. Pochylým.

 

Výsledkem je skutečné fungující technické dílo o souhrnném výkonu přes 28 kW. Roční výroba elektrické energie je odhadována na 200 MWh, tzn., že by pokryla roční spotřebu 100 průměrných rodin.

 

Úspěšný projekt byl umožněn díky vstřícnosti, zájmu a finanční podpoře společnosti ČEZ. Do vlastního vývoje se zapojili nejenom akademičtí zaměstnanci odboru fluidního inženýrství V. Kaplana, ale i doktorandi a diplomanti. Dotažení projektu od myšlenky až po realizaci je unikátní ukázkou aplikovaného výzkumu na FSI VUT v Brně.

 

Doufejme, že tato pilotní instalace se stane inspirací pro další MVE s vírovými turbínami na našich i zahraničních tocích (licence do Indie je již prodána).

Více v tiskové zprávě ČEZ

text: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
foto: Ing. Vít Pavlík, doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Zdroj: VUT