Drony pomohou pěstitelům monitorovat sady

Za pomoci dronů, multispektrálních kamer a laserů vyvíjí přírodovědci z Univerzity Hradec Králové metodu, která usnadní pěstitelům starost především o sady, ale třeba i vinohrady. Projekt typu Zéta pro mladé výzkumníky do 35 let uspěl v hodnocení Technologickou agenturou ČR (TA ČR) na 13.–14. místě ze 400 podaných.

Naším cílem je umět rychle a efektivně najít na velké ploše stromy ohrožené tzv. dusíkatým stresem, tedy přebytkem nebo nedostatkem dusíku, který by jim zabránil ve správném růstu a vývoji plodů,“ popisuje řešitel projektu Jan Šlégr.

Využijí k tomu obrazy nasnímané různými druhy kamer: multispektrálními, monospektrálními, případně fotodiodami, které se umístí na drony: „Listy stromů budeme laserovými paprsky ‚ostřelovat‘ a na základě vlnové délky zachycené kamerou se vytvoří obraz k další analýze,“ popisuje dále Šlégr. Sesbírané obrazy poté podrobí dalšímu zkoumání a vyvinou algoritmy, které v závislosti na typu kamery vyhodnotí stav rostliny. Ze získaných dat je pak možné např. monitorovat výnos a vývoj plodů či zda má rostlina dostatek vody.

Vědci musí také navrhnout nové způsoby, jak umístit na drony lasery a kamery. „V současnosti pracujeme na prvních prototypech. V úplných začátcích experimentu se ale budeme držet doslova při zemi – než otestujeme pomocí dronů jabloně, vyzkoušíme kamery nejprve na jahodnících,“ uzavírá Jan Šlégr.

Projekt TA ČR Zéta s názvem Návrh nedestruktivních metod na analýzu dusíkatého stresu v ovocnářství řeší odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousech, se kterým je pojí úspěšná spolupráce z předchozích projektů. Do výzkumu se zapojí i studenti magisterských a doktorských programů PřF UHK.

Zdroj: uhk.cz

Ilustrační foto: pixabay.com