Dobíhající Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům další 2 miliardy

Žádosti o podporu na nákup technologického vybavení mohou zájemci registrovat do 15. září 2015.

Operační program Podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrté prodloužení třetí výzvy k předkládání projektů v programu podpory Rozvoj s alokací 2 miliardy korun v rámci dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 17. srpna 2015 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12 hodin.

Podnikatelé tak mají příležitost zajistit si v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení firem.

Dotace je poskytována v rozmezí 1 - 30 milionů korun ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky.

Cílem výzvy je maximálně dočerpat alokaci finančních prostředků Operačního programu Podnikání a inovace. Žadatelé musí být schopni realizovat projekt nejpozději do 31. prosince 2015, přičemž žádost o platbu musí být předložena poskytovateli dotace nejpozději do 15. ledna 2016.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Zdroj: CzechInvest